De barra a barra (Per complet, del tot, generalment es diu del fet d'enganyar)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): De barra en barra (Por completo, del todo, generalmente se dice del hecho de engañar)