Davant per davant (Donant-se la cara una persona o una cosa amb una altra)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): En ella (Dándose la cara una persona o una cosa con otra)