Davall del nas / davant del nas / davant dels nassos (Molt prop. Quasi podent-ho tocar)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Bajo la nariz / delante de nuestras narices / delante de las narices (Muy cerca. Casi pudiéndolo tocar)