Darrere la creu està el diable (Es diu d'una persona hipòcrita, que mostra una cara o fesomia, però n’amaga una altra de més fosca)

Temes associats al refrany: persones, diable