D'una vegada (En una sola acció, de cop, sense repetir l'acte)

Temes associats al refrany: maneres de dir