D'una hora lluny (Aviat, a l'instant, clarament, immediatament)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): De la legua (Pronto, al instante, claramente, inmediatamente)