D'un temps a esta banda (D'un quant temps ençà)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): De un tiempo a esta parte (De un tiempo a esta parte)