D'un moment a l'altre (Expressió usada per a indicar que alguna cosa està a punt d'ocórrer)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): De un momento a otro (Expresión usada para indicar que algo está a punto de ocurrir)