Déu l'empari (Per a deixar per inútil algú que hom considera curt d'enteniment, que es capté equivocadament, etc.)

Temes associats al refrany: déu, maneres de dir