D'igual a igual (Expressió amb què s'indica que algú tracta un altre com el seu igual, o que dos persones es tracten com a iguals)

Temes associats al refrany: persones, maneres de dirTraducción al castellano (google): De igual a igual (Expresión con que se indica que alguien trata otro como su igual, o que dos personas se tratan como iguales)