D’esquitllada (Incidentalment)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): De esquitllada (Incidentalmente)