D'escopetada (De manera imprevista. Ràpidament)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): De escopetazo (De manera imprevista)