D'envergadura (Extensió o importància d'una construcció, d'una empresa, d'un treball, d'una organització qualsevol)

Temes associats al refrany: maneres de dir