D'entreguerres (Que va des d'una guerra a l'altra)

Temes associats al refrany: maneres de dir