D'avui a demà (Per a denotar un canvi, un esdeveniment, etc., sobtós)

Temes associats al refrany: maneres de dir