D'aquella manera (Expressa una qualificació imprecisa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): De aquella manera (Expresa una calificación imprecisa)