D'amagat [o en amagat] (D'una manera amagada)

Temes associats al refrany: maneres de dir