D'acord amb (De conformitat amb, segons)

Temes associats al refrany: maneres de dir