Cuc, cuc, que no em trobes! (S'exclama per significar que la realitat és distinta del que altri pensa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Gusano, gusano, que no me encuentras! (Exclama para significar que la realidad es distinta de lo que otros piensa)