Cridar vi i vendre vinagre (Ser hipòcrita, recomanar bones obres i obrar malament)

Temes associats al refrany: maneres de dir, vinyaTraducción al castellano (google): Llamar vino y vender vinagre (Ser hipócrita, recomendar buenas obras y obrar mal)