Cridar l'atenció (Significar-se, provocar o despertar interés o curiositat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Llamar la atención (Significar a, provocar o despertar interés o curiosidad)