Creu-t'ho! (Expressió que s'usa com a negació emfàtica i menyspreadora per a posar de manifest que no estem disposats a fer allò que ens proposem o que no es creiem res del que ens diuen)

Temes associats al refrany: maneres de dir