Cremar-se els ulls (Treballar molt en una cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir, treball, cos huma