Cremar-li les sangs (Crispar els nervis)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma