Créixer com la mala herba (Créixer, propagar-se, molt o molt de pressa alguna cosa desagradable, perjudicial, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Crecer como la mala hierba (Crecer, propagarse, mucho o muy deprisa algo desagradable, perjudicial, etc.)