Costar [o pujar] més la salsa que el peix (Ser més costós la part accessòria que la substancial)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animalsTraducción al castellano (google): Costó [o subir] más la salsa que el pescado (Ser más costoso la parte accesoria que la sustancial)