Costa molt poc d'enamorar i costa molt més de conservar.

Temes associats al refrany: amor, gentTraducción al castellano (google): Cuesta muy poco de enamorarse y cuesta mucho más de conservar.