Cosir i cantar, tot és començar (Per a realitzar una tarea l'important és iniciar la seva ejecució el més prompte possible)

Temes associats al refrany: cantarTraducción al castellano (google): Coser y cantar, todo es empezar (Para realizar una tarea lo importante es iniciar su ejecución lo antes posible)