Cosa per cosa, [o de cosa en cosa] (Detalladament, una cosa després de l'altra i sense deixar-ne cap)

Temes associats al refrany: maneres de dir