Cosa feta, consell dat (Es diu a aquells qui demanen consell quan ja han precipitat les coses i han fet impossible el remei)

Temes associats al refrany: consellsTraducción al castellano (google): Cosa hecha, consejo dado (Se dice a aquellos que piden consejo cuando ya han precipitado las cosas y han hecho imposible el remedio)