Cos a [o per] cos (Agarrats o a una mínima distància)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma