Córrer la sang pels carrers (Haver-hi molts morts)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Correr la sangre por las calles (Haber muchos muertos)