Córrer com una braga enverinada (Córrer molt veloçment)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Correr como una braga envenenada (Correr muy velozmente)