Cor què vols, cor què desitges [o Boca què vols, cor què desitges] (Amb completa satisfacció dels desitjos i amb tota la comoditat imaginable)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Lo grande, lo grande deseas [o Boca que quieres, corazón que deseas] (Con completa satisfacción de deseos y con toda la comodidad imaginable)