Cop d'ull (Mirada ràpida)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Vistazo (Mirada rápida)