Contar fil per agulla [una cosa] o pun per agulla (Amb tots els detalls)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Contar con todo aguja [algo] o pun por aguja (Con todos los detalles)