Conta-ho a la mare, o Que ho conti a la mare (Es diu referint-se al qui conta coses que creiem falses)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Cuenta a mi madre, o Que lo cuente a la madre (Se dice refiriéndose al que cuenta cosas que creemos falsas)