Conillets a amagar (Joc que consisteix en una persona que corre perseguint altres jugadors. Si els toca el primer jugador tocat és el que persegueix a la següent partida i així successivament)

Temes associats al refrany: joc, maneres de dir, animals