Compàs d'espera (Interrupció transitòria d'una acció)

Temes associats al refrany: maneres de dir