Com una mala cosa (Molt, terriblement)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Como una mala cosa (Muy, terriblemente)