Com un lladre (Expressió usada per indicar que hom menja, corre, treballa, etc., molt, extraordinariament)

Temes associats al refrany: maneres de dir