Com un carreter (Expresió usada per a denotar que determinades accions s'esdevenen de manera exagerada)

Temes associats al refrany: maneres de dir