Com un botavant! [o Com deu mil botavants!] (Exclamació d'impaciència o de còlera)

Temes associats al refrany: mar, maneres de dir