Com més viurem, més coses veurem.

Temes associats al refrany: gentTraducción al castellano (google): Cuanto más viviremos, más cosas veremos.