Com més aviat millor (Tan aviat com sigui possible, al més aviat possible)

Temes associats al refrany: maneres de dir