Com hi ha Déu (Locució per a afirmar enèrgicament la certesa d’allò que hom diu.

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Como hay Dios (Locución para afirmar enérgicamente la certeza de lo que se dice.