Com escupir aquí enmig! (Fórmula asseverativa amb què es dóna com a indubtable que succeirà o es farà una cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir