Com ara plourà, gent hauràs (Es diu com a consolació a qui no té clientela)

Temes associats al refrany: persones, gent