Com a punys (Molt gros, molt gran; se sol dir generalment de les veritats i les mentides)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Como puños (Muy grande, muy grande; se suele decir generalmente de las verdades y las mentiras)