Coent com un foc (Molt coent)

Temes associats al refrany: maneres de dir, foc